Polityka prywatności

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest GRASO Zenon Sobiecki z siedzibą Krąg 4A, 83-200 Starogard Gdański(zwany dalej: „Administratorem”).
 2. Niniejsza Polityka Prywatności (zwaną dalej: „Polityką”) określa, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej (zwanych dalej: „Użytkownikami”) w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Polityka zawiera także informacje o plikach cookie stosowanych na naszej stronie internetowej.
 3. Podczas odwiedzania Strony Internetowej może dochodzić do przetwarzania danych osobowych, jeżeli Użytkownik przekaże Administratorowi taki zakres informacji, który umożliwi jego identyfikację, w szczególności gdy Użytkownik skorzysta z udostępnianych na stronie formularzy lub funkcjonalności takich jak „Porozmawiaj z nami” – livechat.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu korzystania przez Użytkowników z pełnej funkcjonalności strony internetowej oraz prezentowania produktów i usług na stronie, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze strony internetowej Administratora lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.
 5. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczka),
 6. Podczas korzystania przez Użytkowników z naszej strony internetowej gromadzimy w szczególności adresy IP, adres URL, , kliknięcia w elementy strony internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji przeglądarki Użytkownika.
 7. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających Stronę w szczególności w następujących celach: a) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy;
  b) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
  c) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 8. Dane Użytkownika będą przetwarzane do celu realizacji usług Administratora. Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dostosowania Serwisu do sposobów korzystania, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług oraz w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie a także wykrywania nadużyć
 9. Podstawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika na stronie internetowej jest: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadniony interes Administratora  polegający na dopasowaniu treści serwisu do Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług,

II. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Administratora. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator stosuje pliki cookies w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności strony internetowej oraz prezentowania produktów i usług Administratora na stronie.
 3. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane i przechowywane w pamięci urządzenia. Brak zmiany ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z dopuszczeniem przez Użytkownika na ich zapisywanie.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były instalowane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies. W ty mcelu użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies określając warunki ich przechowywania i zyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmian można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą być zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Uzytkownika.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

III. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, które go dotyczą i otrzymania kopii przetwarzanych danych.
 2. Użytkownik ma prawo żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Użytkownik ma prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarza Administrator i których dostarczył mu Użytkownik, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik ma prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika stosowania na stronie plików cookies Użytkownik ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informujemy, że: 

KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENT

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRASO Zenon Sobiecki z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, Krąg 4a. Administrator danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
 1. Cele i podstawy przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji zamówienia/umowy sprzedaży, lub świadczenia usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na załatwianiu spraw kierowanych w formie korespondencji w tym elektronicznej oraz telefonicznie w związku z działalnością gospodarczą Administratora
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora na rzecz klienta w celu przyjęcia, rozpatrzenia i realizacji reklamacji lub innych roszczeń,
  d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgody, którą osoba wyraziła w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub wyraźnego potwierdzenia na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w celu realizacji zapytania.
 1. Odbiorcy danych
  Do danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające na podstawie zawarty umów powierzenia przetwarzania danych), dystrybutorzy, dostawcy usług informatycznych, oprogramowania, serwisu, a także usług księgowych, oraz doradztwa prawnego np. biura rachunkowe, kancelarie prawne.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zlecenia/umowy sprzedaży, załatwienia sprawy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń/obrony uprawnień. Po upływie 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa sprzedaży została zawarta, dane zostaną usunięte.
 1. Pani/Pana prawa
  Przysługuje Pani/Panu:prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  1. prawo do sprostowania swoich danych,
  2. prawo do usunięcia swoich danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
   Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, może być jednak  konieczne do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji zamówienia.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora ani profilowaniu.
 1. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: kadry@graso.com.pl lub w siedzibie Administratora.

KLAUZULA INFORMACYJNA – KANDYDAT DO PRACY

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRASO Zenon Sobiecki z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, Krąg 4a. Administrator danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
 1. Cele i podstawy przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgody, którą osoba wyraziła w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub wyraźnego potwierdzenia na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Dodatkową podstawą przetwarzania jest: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko.

 1. Odbiorcy danych
  Do danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające na podstawie zawarty umów powierzenia przetwarzania danych), dostawcy usług informatycznych, oprogramowania, serwisu, a także usług księgowych, oraz doradztwa prawnego np. biura rachunkowe, kancelarie prawne.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na dane stanowisko, nie dłużej niż 3 miesiące od jego zakończenia. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  w tym celu przez okres nie dłuższy niż 1 roku, lub do czasu wycofania zgody.
 1. Pani/Pana prawa
  Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia swoich danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, może być jednak  konieczne do zawarcia umowy sprzedaży

oraz realizacji zamówienia.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora ani profilowaniu.
 1. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: kadry@graso.com.pl lub w siedzibie Administratora

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRACOWNIK

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRASO Zenon Sobiecki z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, Krąg 4a. Administrator danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

 1. Cele i podstawy przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji stosunku pracy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy i dotyczą wyłącznie wypełnienia przez pracodawcę obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej w tym w szczególności na podstawie:
  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1071)., Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz
  art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgody, którą osoba wyraziła w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny w formie oświadczenia lub wyraźnego potwierdzenia na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 1. Odbiorcy danych
  Dane osobowe będą przekazywane do ZUS, placówki sprawującej profilaktyczną opiekę zdrowotną, firmie związanej ze świadczeniem usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Do danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające na podstawie zawarty umów powierzenia przetwarzania danych), dostawcy usług informatycznych, oprogramowania, serwisu, a także usług księgowych, oraz doradztwa prawnego np. biura rachunkowe, kancelarie prawne.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy, oraz do 10 lat lub zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przechowywane.
  Dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania mojej zgody, żądania usunięcia lub bycia zapomnianym, nie dłużej niż do czasu usunięcia akt osobowych.
 1. Pani/Pana prawa
  Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia swoich danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
   Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, może być jednak  konieczne do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji zamówienia.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora ani profilowaniu.
 1. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: kadry@graso.com.pl lub w siedzibie Administratora

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRASO Zenon Sobiecki z siedzibą 83-200 Starogard Gdański, Krąg 4a Administrator danych nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
 1. Cele i podstawy przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na terenie firmy i wokół niej, poprzez rejestrację obrazu (monitoring) w postaci środków technicznych, które to umożliwiają.
 1. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednak na uzasadnione żądanie uprawnionych podmiotów organów władzy publicznej mogą zostać im ujawnione – jedynie do celów dowodowych, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu prawa.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 1. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu zapełnienia miejsca na dysku, jednak nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Wchodząc w obszar objęty monitoringiem godzi się Pani/Pan na rejestrację swojego wizerunku. Przetwarzanie danych na podstawie monitoringu jest niezbędne do celów wynikających z zapewnienia przez Administratora bezpieczeństwa osób i ochrony mienia i wynika z ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora ani profilowaniu.
 1. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: kadry@graso.com.pl lub w siedzibie Administratora