GRASO integruje systemy paletyzacji robotem
w oparciu o roboty KAWASAKI

Dlaczego to się opłaca?

Pakowanie i paletyzacja (bądź depaletyzacja) to zadania mocno obciążające pracowników. Dlatego często to właśnie wydajność końcówki linii produkcyjnej decyduje o możliwościach produkcyjnych całego zakładu. Rozwiązaniem jest zrobotyzowanie paletyzacji i pakowania, co gwarantuje odpowiednią wydajność pakowania i wysyłki produktów, niezależną od sytuacji kadrowej. To rozwiązanie otwiera zatem możliwość, by produkować więcej i szybciej, ograniczając przy tym straty.

Robot przemyslowy MX700N

Przykładowe roboty przemysłowe

Korzyści

Przed wdrożeniemPo wdrożeniu
Stan obecnyKorzyści operacyjneKorzyści ekonomiczne
 • ręczna paletyzacja – wysokie koszty, duże obciążenie
  pracowników, zmienna wydajność, duże straty przy pakowaniu
 • mieszanie różnych typów produktów w ramach jednej palety –
  czasochłonne i kosztowne
·

 • lepsza kondycja firmy dzięki wyższej,wydajności produkcji
 • optymalne wykorzystanie parku,maszynowego
 • wzrost bezpieczeństwa pracowników
 • szybsza realizacja zamówień
 • bardziej precyzyjne określanie,terminu realizacji zleceń
 • szybsza reakcja na zmiany produktu
 • doskonały serwis
 • wzrost wydajności i powtarzalności,paletyzacji
 • ograniczenie kosztów paletyzacji
 • ograniczenie strat wynikających z,uszkodzeń podczas paletyzacji i pakowania
 • wzrost efektywności produkcji przez,ograniczenie kosztów (wzrost wartości wskaźnika OEE)
 • budowa wizerunku firmy jako innowacyjnego oraz pewnego partnera,biznesowego

Masz pytania?

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

+48(58) 562-56-61