Kotły Wodne – ogrzewane słomą

Kotły wodne KNS w firmie GRASO są przedmiotem ciągłego rozwoju mającego na celu osiągnięcie najczystszego i najbardziej przyjaznego środowisku spalania słomy. Produkowane jednostki to nowa generacja kotłów spełniająca te wymagania.

Kotły wodne grzewcze, niskotemperaturowe typu przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody dla celów grzewczych tzn. ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, warsztatowych, zakładowych, produkcyjnych, gospodarstw wiejskich, suszarni, tuneli foliowych, szklarni itp.

Kotły wodne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje możliwość wykorzystania paliw odnawialnych i odpadowych, często bezużytecznie traconych. Mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonych zgodnie z PN-EN 12828+A1:2014-05 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania – nieprzekraczających ciśnienia 0,15 MPa tzn.1,5 bar (15m słupa wody). Wyposażenie zgodne z p. 4.6.3 ww. normy

Przykładowe zdjęcia

Informacje techniczne

Typoszereg produkowanych kotłów typu KNS 200-1000 opalanych słomą.

KNS – 200 kW do 1000 kW

KNS - 200kW do 1000kW
Wyszczególnienie Jedn . KNS -200 KNS -250 KNS -300 KNS -400 KNS -500 KNS -750 KNS -1000
Moc znamionowa * kW 200 250 300 400 500 750 1000
Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia ** ( słabo izolowany 60) m2 1200 1400 1800 2200 2800 4200 5600
( dobrze izolowany – 40W ) h- 3m m2 1800 2100 2500 3400 4200 6300 8400
Zużycie paliwa *** ( Średnie ) kg / h ~ 60 ~ 80 ~ 90 ~ 120 ~ 165 ~ 225 ~ 350
Powierzchnia grzewcza Kotla m2 27 35 40 53 68 87 120
Pojemność Wodna m3 3 3,8 4,3 6 7,8 8,5 9,5
Czas spalania *** h 3 3 3 3 2,5 2,5 3
Ładunek paliwa szt. 1 balot fi 120×120 1 Kostka 200×120 x80 fi 1balot 150×120 2 baloty 120×120 fi 2 baloty fi 150×120 2 baloty fi 150×120 3 baloty fi 150×120
Masa Kotla Bez Wody kg 3400 4500 5500 7000 9000 10000 12000
Ciśnienie robocze MPa 0,15 0,20
Wymagany ciąg spalin Pa 50 40 50 55 55 65 75
Wysokość komina m 12 14 14 15 16 17 18
Przekrój komina fi ~ 350 ~ 400 ~ 400 ~ 450 ~ 500 Ok . 600 ~ 700
Sprawność Cieplna % 75do80
Minimalna temperatura powrotu oC 50
Temperatura zasilania max. oC 90
Pojemność zbiornika akumulacyjnego ( 60l/1kW ) l ~ 12000 ~ 15000 ~ 18000 ~ 24000 ~ 30000 ~ 45000 ~ 60000
Dlugosc Kotla ( Bez wentylatora ) mmA 2100 2800 2600 3800 3800 3800 4900
Szerokość Kotla mmB 1600 1700 2000 1800 2100 2100 2100
Wysokość Kotla mmH 2200 2200 2550 2300 2600 2800 2900

Kotły wodne – krótka charakterystyka urządzenia

Kotły wodne – badania nad konstrukcją kotłów doprowadziły do opracowania kotłów o tzw. spalaniu przeciwprądowym, gdzie sprawności cieplne sięgają 75-85%. Takie kotły mają dwie komory spalania. Do pierwszej ładuje się słomę i tu następuje jej zgazowywanie (pierwotne spalanie); druga komora jest właściwą komorą spalania i tutaj następuje spalanie gazów. Wentylator wtłacza do kotła powietrze, które rozdzielane jest na dwa strumienie – pierwotny i wtórny. Strumień pierwotny kierowany jest do komory, w której jest zapalona słoma.

Przebiega tam proces zgazowania słomy przy niedostatecznej ilości tlenu, a powstały gaz zawierający głównie CO i inne organiczne palne składniki kierowany jest w przeciwprądzie do przestrzeni, gdzie spotyka się z wtórną strugą powietrza dostarczającą odpowiednią ilość tlenu do spalenia. Odbywa się tu wymieszanie i dopalenie CO do CO2 i spalenie związków organicznych. Spaliny kierowane są do wymiennika ciepła, a następnie do komina. Aby zapewnić dobry przebieg procesu spalania słomy należy zapewnić nadmiar powietrza wynoszący 25-50%. Optymalne i całkowicie czyste spalanie słomy osiąga się tylko przy spaleniu wszystkich gazów, co następuje przy temperaturze ok. 850oC. Kotły wyposażane są w układ sterowniczy, który mierzy temperaturę spalania słomy i według niej reguluje dopływ świeżego powietrza do spalania.

Poprzez zastosowanie tzw. zbiornika akumulacyjnego zapewniamy ciągłość dostawy Energii Cieplnej. Produkowane przez nas kotły wodne wymagają minimalnej Obsługi i konserwacji.

Kotły wodne typu KNS nie podlegają Dozorowi Technicznemu oraz rejestracji w Inspektoracie Dozoru Technicznego.

Masz pytania?

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

+48(58) 562-56-61

graso@graso.com.pl