Inwestycja „GRASO” Zenon Sobiecki objęta pomocą publiczną udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.